h

Tin tức âm nhạc

Tin tức khác

  • NGƯỠNG CỬA TUỔI 22

    NGƯỠNG CỬA TUỔI 22

    22 tuổi, cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp... Sợ mình già... Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này.......